Bouw & Woonrijp

Wij verzorgen de engineeringswerkzaamheden voor het bouw & woonrijp maken van projectgebieden. De werkzaamheden voor de bouwrijp fase bestaat voornamelijk uit sloopwerkzaamheden openbare ruimte, verwijderen en aanbrengen van ondergrondse infrastructuur, rooiplan voor groenvoorzieningen en grondwerkzaamheden. Bij de woonrijp fase zorgen wij voor het integraal ontwerp van de buiten ruimte zoals fietspaden, wegen, parkeerplaatsen, groen- en speelvoorzieningen, riolering en ondergrondse containers.