Bouw & Woonrijp

Wij verzorgen het voorbereidingswerk van diverse bouwplannen, zodat de bouwaannemer kan starten met de bouw. De voorbereidingswerkzaamheden omvatten sloopplan, ondergrondse infrastructuur, rooiplan voor groen etc. Bij de woonrijp fase zorgen wij voor het integraal ontwerp van de buiten ruimte, zoals fietspaden en wegen tot parkeren, groen tot speelvoorzieningen, riolering en ondergrondse containers.