Den Haag – Isabellaland


Project:
Bouwrijp maken woningbouwlocatie Isabellaland

Opdrachtgever:
Gemeente ’s Gravenhage

Opdracht:
Opstellen van RAW-bestek voor de aanleg van riolering, asfaltbouwwegen en een duikerbrug binnen xx weken/dagen.

Werkzaamheden:
Bepalen hoeveelheden, opstellen RAW-bestek en maken van de besteksraming