Kostenraming & Begroting

Om de haalbaarheid van een project te kunnen toetsen, dient er voor elke fase de kosten inzichtelijk te worden gemaakt. Make heeft professionals in huis om voor diverse fasen van het project de kosten te bewaken. Voor elk planfase kunnen wij een kostenraming opstellen voor de opdrachtgever om rekening te gehouden met het totaal budget en onvoorziene kosten.