Ondergrondse infra

Make verzorgt het gehele project van de eerste inventarisatie tot en met de aanbesteding. De aanleg of renovatie van het rioleringsstelsel vraagt om een accurate voorbereiding en een professionele aanpak en verdient zowel in technisch als in communicatief opzicht bijzondere aandacht om conflicten met de ondergrondse infra te voorkomen.