‘s-Gravenhage – ORAC’s raambestek

Project:
ORAC’s raambestek 2014-2016

Opdrachtgever:
Gemeente ’s-Gravenhage

Opdracht:
Verzorgen raambestek voor aanleg ondergrondse containers en bijkomende werkzaamheden op diverse locaties in de gemeente ’s-Gravenhage.

Werkzaamheden:
Maken RAW-open posten bestek, inclusief bijlagen en besteksraming.