Den Haag – Uithofslaan

Project:
Bouwrijp maken woningbouwlocatie Uithofslaan

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Opdracht:
Het maken van tekeningen en een RAW-bestek voor de aanleg van een voorbelasting, riolering, asfaltbouwwegen en openbare verlichting.

Werkzaamheden:
Realiseren tekeningen, bepalen hoeveelheden, opstellen RAW-bestek en opstellen besteksraming ten behoeve van het bouwrijp maken van woningbouwlocatie Uithofslaan.