‘s-Gravenhage – Uithofslaan

‘s-Gravenhage – Uithofslaan

Project:
Bouwrijp maken woningbouwlocatie Uithofslaan

Opdrachtgever:
Gemeente ’s-Gravenhage

Opdracht:
Maken tekeningen voor de aanleg van een voorbelasting, opstellen RAW-bestek en voor de aanleg van riolering, asfaltbouwwegen en openbare verlichting.

Werkzaamheden:
Realiseren tekeningen, bepalen hoeveelheden, opstellen RAW-bestek en opstellen besteksraming.