Zoetermeer – Ontsluitingsweg Nutricia


Project:
Zoetermeer Ontsluitingsweg Nutricia

Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer

Opdracht:
Ingenieursdiensten voor een Ontsluitingsweg inclusief herinrichting gedeelte Bleiswijkseweg in Zoetermeer

Werkzaamheden:
Een RAW-bestek en bestekraming voor de ontsluitingsweg inclusief herinrichting Bleiswijkseweg te Zoetermeer. Daarnaast is de aanbesteding begeleid en is in de uitvoering geassisteerd in de toezichthouding van het project voor het coördineren van de werkzaamheden gecombineerd met de uitvoering van het brugdek en ontsluitingsweg naar de Nutricia.

Zoetermeer – Upgrade Stadshart


Project:
Zoetermeer Upgrade Stadshart

Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer

Opdracht:
Ingenieursdiensten voor het upgraden van het Stadshart op basis van een definitief ontwerp en het reconstrueren van de Brusselstraat.

Werkzaamheden:
Een rioleringsplan, RAW-bestek en bestekraming voor het upgraden van het Stadshart en het reconstrueren van de Brusselstraat te Zoetermeer. Daarnaast zijn er een aantal interessante onderwerpen ter sprake gekomen voor dit project waaronder het toepassen van een aantal natuursteenconstructies, vraagspecificaties zijn uitgewerkt voor het aanbrengen van een waterfontein en speciale bladconstructies, en een EMVI aanbesteding is toegepast en begeleid voor dit project.

Bodegraven-Reeuwijk – Orchislaan


Project:
Bodegraven-Reeuwijk Herinrichting Orchislaan

Opdrachtgever:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Opdracht:
Ophogen en rioleringsplan aan de diverse straten aan de Orchislaan te Reeuwijk.

Werkzaamheden:
Ophogingsplan, rioleringsplan, RAW-bestek en bestekraming maken voor de diverse straten van de Orchislaan te Reeuwijk.

Euroscoop Ingenieursdiensten Amsterdam

Project:
Nieuw maaiveld inrichting Euroscoop

Opdrachtgever:
Ingenieursbureau Amsterdam

Opdracht:
Opstellen van een definitief ontwerp: een nieuw voetpad inclusief trap en hellingbaan, fietspad en het aanbrengen van zitbanden

Werkzaamheden:
Opstellen en bijhouden van de planning, inventariseren op locatie, maken van een voorontwerp en definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting. Ook is het ontwerpen en engineeren van de zitbanden, natuursteen elementen en hellingbaan inbegrepen in de werkzaamheden.

Den Haag – Mecklenburgplein

Project:
Den Haag Mecklenburgplein

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Opdracht:
Herinrichting en vervanging riolering Mecklenburgplein Den Haag in de vorm van een RAW-bestek inclusief directiebegroting.

Werkzaamheden:
Maken van bestektekeningen, een RAW-bestekraming, werkomschrijving en bebordingsplan voor de Mecklenburgplein te Den Haag.

Schiedam – Gaardenpad


Project:
Herinrichting parkeerplaats Gaardenpad

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam

Opdracht:
Herinrichting van de parkeerplaats aan de Gaardenpad te Schiedam.

Werkzaamheden:
Maken van bestekraming en inrichtingsplan parkeerplaats aan de Gaardenpad te Schiedam.

Schiedam – Nieuw Mathenesse


Project:
Herinrichten en reconstrueren Nieuw Mathenesse en rotonde aan de Rotterdamsedijk

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam

Opdracht:
Opstellen voor- en definitief ontwerp voor de aanleg van: een nieuwe indeling rijbaan aansluiting op rotonde, trottoirs en parkeervakken en het planten van bomen.

Werkzaamheden:
Opstellen en bijhouden van de planning, inventariseren op locatie, maken van een voorontwerp en definitief ontwerp voor de rotonde en diverse straten.

Den Haag – Javastraat


Project:
Javastraat

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Opdracht:
Herinrichting en ontwerp aan de Javastraat te Den Haag.

Werkzaamheden:
Maken van het ontwerp, ondergrondse infra plan en hoeveelheden bepalen voor de Javastraat te Den Haag.

Schiedam – Kastelenbuurt


Project:
Schiedam Kastelenbuurt

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam

Opdracht:
Ophogen en rioleringsplan aan de diverse straten van de Kastelenbuurt te Schiedam.

Werkzaamheden:
Ophogingsplan, rioleringsplan en bestekraming maken voor de diverse straten van de Kastelenbuurt te Schiedam.

Den Haag – Maartensdijklaan


Project:
Herinrichting Maartensdijklaan

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Opdracht:
Herinrichting, reconstructie en ondergrondse infra aan de Maartensdijklaan te Den Haag inclusief verkeers- en faseringsmaatregelen.

Werkzaamheden:
Maken van ontwerp bestrating van diverse straten, bestekraming, faseringsplannen en een ondergronds infra plan voor de Maartensdijklaan te Den Haag.