Voorschoten – Woelwijklaan

Voorschoten – Woelwijklaan

Project:
Reconstructie riolering en verharding en afkoppelen riolering Woelwijklaan

Opdrachtgever:
Gemeente Voorschoten

Opdracht:
Aanbesteding en RAW-bestek opstellen.

Werkzaamheden:
Hoogtemeting uitvoeren, verkennend bodem-, asfalt- en funderingsonderzoek, definitief ontwerp maken, RAW-bestek vervaardigen (inclusief tekeningen en kostenramingen), organiseren bewonersavond en begeleiden aanbesteding.