Schiedam – Jan van Riebeeckweg

Project:
Herinrichting Jan van Riebeeckweg.

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam

Opdracht:
Opstellen voor- en definitief ontwerp en RAW-bestek maken voor de aanleg van: een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe indeling rijbaan, trottoirs en parkeervakken en het planten van bomen.

Werkzaamheden:
Opstellen en bijhouden van de planning, inventariseren op locatie, maken van een voorontwerp en definitief ontwerp inclusief opstellen SSK-ramingen, opstellen RAW-bestek (inclusief tekeningen en kostenramingen) en begeleiden aanbesteding.

Bedrijventerrein Plieger

Bedrijventerrein Plieger

Project:
Inrichten bedrijventerrein Plieger

Opdrachtgever:
Miland B.V.

Opdracht:
Bedrijventerrein Plieger opnieuw inrichten in verband met logistieke problemen.

Werkzaamheden:
Voorlopig ontwerp maken.