‘s-Gravenhage – ORAC’s raambestek

Project:
ORAC’s raambestek 2014-2016

Opdrachtgever:
Gemeente ’s-Gravenhage

Opdracht:
Verzorgen raambestek voor aanleg ondergrondse containers en bijkomende werkzaamheden op diverse locaties in de gemeente ’s-Gravenhage.

Werkzaamheden:
Maken RAW-open posten bestek, inclusief bijlagen en besteksraming.

‘s-Gravenhage – Uithofslaan

‘s-Gravenhage – Uithofslaan

Project:
Bouwrijp maken woningbouwlocatie Uithofslaan

Opdrachtgever:
Gemeente ’s-Gravenhage

Opdracht:
Maken tekeningen voor de aanleg van een voorbelasting, opstellen RAW-bestek en voor de aanleg van riolering, asfaltbouwwegen en openbare verlichting.

Werkzaamheden:
Realiseren tekeningen, bepalen hoeveelheden, opstellen RAW-bestek en opstellen besteksraming.

Den Haag – Isabellaland


Project:
Bouwrijp maken woningbouwlocatie Isabellaland

Opdrachtgever:
Gemeente ’s Gravenhage

Opdracht:
Opstellen van RAW-bestek voor de aanleg van riolering, asfaltbouwwegen en een duikerbrug binnen xx weken/dagen.

Werkzaamheden:
Bepalen hoeveelheden, opstellen RAW-bestek en maken van de besteksraming

Schiedam – Jan van Riebeeckweg

Project:
Herinrichting Jan van Riebeeckweg.

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam

Opdracht:
Opstellen voor- en definitief ontwerp en RAW-bestek maken voor de aanleg van: een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe indeling rijbaan, trottoirs en parkeervakken en het planten van bomen.

Werkzaamheden:
Opstellen en bijhouden van de planning, inventariseren op locatie, maken van een voorontwerp en definitief ontwerp inclusief opstellen SSK-ramingen, opstellen RAW-bestek (inclusief tekeningen en kostenramingen) en begeleiden aanbesteding.

Voorschoten – Woelwijklaan

Voorschoten – Woelwijklaan

Project:
Reconstructie riolering en verharding en afkoppelen riolering Woelwijklaan

Opdrachtgever:
Gemeente Voorschoten

Opdracht:
Aanbesteding en RAW-bestek opstellen.

Werkzaamheden:
Hoogtemeting uitvoeren, verkennend bodem-, asfalt- en funderingsonderzoek, definitief ontwerp maken, RAW-bestek vervaardigen (inclusief tekeningen en kostenramingen), organiseren bewonersavond en begeleiden aanbesteding.