Zoetermeer – Ontsluitingsweg Nutricia


Project:
Zoetermeer Ontsluitingsweg Nutricia

Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer

Opdracht:
Ingenieursdiensten voor een Ontsluitingsweg inclusief herinrichting gedeelte Bleiswijkseweg in Zoetermeer

Werkzaamheden:
Een RAW-bestek en bestekraming voor de ontsluitingsweg inclusief herinrichting Bleiswijkseweg te Zoetermeer. Daarnaast is de aanbesteding begeleid en is in de uitvoering geassisteerd in de toezichthouding van het project voor het co├Ârdineren van de werkzaamheden gecombineerd met de uitvoering van het brugdek en ontsluitingsweg naar de Nutricia.

Zoetermeer – Upgrade Stadshart


Project:
Zoetermeer Upgrade Stadshart

Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer

Opdracht:
Ingenieursdiensten voor het upgraden van het Stadshart op basis van een definitief ontwerp en het reconstrueren van de Brusselstraat.

Werkzaamheden:
Een rioleringsplan, RAW-bestek en bestekraming voor het upgraden van het Stadshart en het reconstrueren van de Brusselstraat te Zoetermeer. Daarnaast zijn er een aantal interessante onderwerpen ter sprake gekomen voor dit project waaronder het toepassen van een aantal natuursteenconstructies, vraagspecificaties zijn uitgewerkt voor het aanbrengen van een waterfontein en speciale bladconstructies, en een EMVI aanbesteding is toegepast en begeleid voor dit project.

Bodegraven-Reeuwijk – Orchislaan


Project:
Bodegraven-Reeuwijk Herinrichting Orchislaan

Opdrachtgever:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Opdracht:
Ophogen en rioleringsplan aan de diverse straten aan de Orchislaan te Reeuwijk.

Werkzaamheden:
Ophogingsplan, rioleringsplan, RAW-bestek en bestekraming maken voor de diverse straten van de Orchislaan te Reeuwijk.

Bodegraven-Reeuwijk – Treebord


Project:
Bodengraven-Reeuwijk Herinrichting Treebord

Opdrachtgever:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Opdracht:
Ophogen en rioleringsplan aan de diverse straten aan de Treebord te Reeuwijk.

Werkzaamheden:
Ophogingsplan, rioleringsplan en bestekraming maken voor de diverse straten van de Treebord te Reeuwijk.

Den Haag – Mecklenburgplein

Project:
Den Haag Mecklenburgplein

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Opdracht:
Herinrichting en vervanging riolering Mecklenburgplein Den Haag in de vorm van een RAW-bestek inclusief directiebegroting.

Werkzaamheden:
Maken van bestektekeningen, een RAW-bestekraming, werkomschrijving en bebordingsplan voor de Mecklenburgplein te Den Haag.

Schiedam – Jan van Riebeeckweg

Project:
Herinrichting Jan van Riebeeckweg.

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam

Opdracht:
Opstellen voor- en definitief ontwerp en RAW-bestek maken voor de aanleg van: een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe indeling rijbaan, trottoirs en parkeervakken en het planten van bomen.

Werkzaamheden:
Opstellen en bijhouden van de planning, inventariseren op locatie, maken van een voorontwerp en definitief ontwerp inclusief opstellen SSK-ramingen, opstellen RAW-bestek (inclusief tekeningen en kostenramingen) en begeleiden aanbesteding.

Schiedam – Kastelenbuurt


Project:
Schiedam Kastelenbuurt

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam

Opdracht:
Ophogen en rioleringsplan aan de diverse straten van de Kastelenbuurt te Schiedam.

Werkzaamheden:
Ophogingsplan, rioleringsplan en bestekraming maken voor de diverse straten van de Kastelenbuurt te Schiedam.

Den Haag – Maartensdijklaan


Project:
Herinrichting Maartensdijklaan

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Opdracht:
Herinrichting, reconstructie en ondergrondse infra aan de Maartensdijklaan te Den Haag inclusief verkeers- en faseringsmaatregelen.

Werkzaamheden:
Maken van ontwerp bestrating van diverse straten, bestekraming, faseringsplannen en een ondergronds infra plan voor de Maartensdijklaan te Den Haag.

Den Haag – Isabellaland


Project:
Bouwrijp maken woningbouwlocatie Isabellaland

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag

Opdracht:
Opstellen van een RAW-bestek voor de aanleg van riolering, asfaltbouwwegen en duikerbruggen

Werkzaamheden:
Bepalen van de hoeveelheden, opstellen van het RAW-bestek en het maken van een directiebegroting